Dobitniki nagradne igre – “PERSIL, WEISSER RIESE, SILAN IN SOMAT NAGRAJUJEJO”

Darilni bon 500 EUR
KARMEN GREIFONER, RAČE
TADEJ URLEP, GORNJI GRAD

Darilni bon 100 EUR
LJUDMILA KRIVEC, PODPLAT
MARJANA POHARNIK, MUTA
VESNA ZAKRAJŠEK, LUKOVICA
JANJA ALBININI, KROPA
KRISTIAN HEDŽET, MARIBOR
JOŽE BELE, URŠNA SELA
JULIJANA GOSPODARIČ, MARIBOR
BLANKA HUTINSKI, LOGATEC
EVA PUSTINEK, MISLINJA
MATEJA NOVAK, LUKOVICA

Darilni bon 50 EUR
MAGDA PODPEČAN, NOVA CERKEV
VALERIJA JAKOLIČ, TRNOVSKA VAS
VIKTORIJA HRIBERNIK, OPLOTNICA
ERNA ERNIŠA, MURSKA SOBOTA
PRIMOŽ JANC, PODNART
DEMITRIJ GOSPODARIČ, MARIBOR
SONJA ZUPAN, BLED
VIDA GLASER, DRAMLJE
POLONCA VIRANT, BOŠTANJ
SABINA GOMBOC, MAČKOVCI
ADRIJANA ŠULIGOJ, KOPER
BORIS ZALOKAR, ZALOG LJUBLJANA
MATJAŽ PUSTINEK, MISLINJA
KATJA OSOLNIK, STRAŽA
ZDENKA REBULA, MEDVODE
JOŽE KRIVEC, PODPLAT
MIHA KAKER, REČICA OB SAVINJI
PRIMOŽ OCEPEK, ZAGORJE
SIMONA ZUPAN, ZAGORJE OB SAVI
MARJAN GORŠE, KORENA
IVAN DREŽNJAK, CERKLJE OB KRKI
JERICA MUJIĆ, TRBOVLJE
BARBARA LIPOLD, GROSUPLJE
NATAŠA BASTL, MOZIRJE
IRENA KOBE, STRAŽA
LILIJANA KNEZ, RADEČE
MARJAN BLAŽEK, LJUBLJANA
LIDIJA EBERL, MARIBOR
ANDREJ MARKOVIĆ, KOPER
MIRAN HARC, CERŠAK
MATEJA SAKELŠEK, CELJE
JOŽE GREIFONER, RAČE
BORUT MOHAR TESSARI, GROSUPLJE
PRIMOZ OCEPEK, ZAGORJE
MATEJA ČASAR, IVANJKOVCI
EVA KUZMIČ, MENGEŠ
ANTONIJA KOLAR, CELJE
BOŠTJAN ZAKRAJŠEK, LUKOVICA
BARBARA PEZDIRC, RADOMLJE
MARIJA LIPOLD, VINICA

Henkel darilni paket
SLAĐAN TURKALJ, ZAGORJE
MARIJAN ZUPAN, ŽIROVNICA
BRIGITA UPLAZNIK, VELENJE
SUZANA PUSTINEK, MISLINJA
BERNARDA NEDELJKO, CERKVENJAK
MARIJAN KOREN, KOBARID
MARIJA PEZDIR, BREZOVICA
ANDREJ ULAGA, PRESERJE
LILJANA BREZOVAR, STRAŽA
MATJAŽ GLOBOČNIK, LJUBLJANA
JOŽE VAUKMAN, DRAVOGRAD
MARIJA SITAR, ZAGORJE
MARIJA PANJTAR, BLEJSKA DOBRAVA
HUSEIN MUJIĆ, TRBOVLJE
MILENA FIJAVŽ, VELIKE LAŠČE
KSENIJA STRAŠEK, LJUBLJANA
MOJCA OCEPEK, ZAGORJE
JAN HEDŽET, MARIBOR
JOSIP KORIMŠEK, ZAGORJE OB SAVI
MARKO BRDNIK, FRAM